Αποχή μαθητών - 4 Νοεμβρίου 2019

Σήμερα, 4 Νοεμβρίου 2019, μαθητές του Σχολείου, προχώρησαν σε αποχή πέντε ωρών από τα μαθήματα, ως συμβολική συμμετοχή στη μαθητική πορεία που πραγματοποιείται στο κέντρο της Αθήνας για ζητήματα που αφορούν την παιδεία. Η κινητοποίηση γίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η συντονιστική επιτροπή μαθητών, «θέλουν η φωνή τους να ακουστεί», δείχνοντας την πρόθεση τους για ενεργό συμμετοχή τους στη διαμόρφωση ζητημάτων σχετικών με την παιδεία.