Κατατακτήριες εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020

Ενημέρωση για τα μαθήματα που πρόκειται να δώσουν εξετάσεις όσοι μαθητές επιθυμούν να φοιτήσουν μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων στις τάξεις Β, Γ Γυμνασίου και Α, Β και Γ Λυκείου:

 

Λειτουργία Μουσικών Σχολείων:

Υ.Α.  58167/Δ2/ 13-4-18,  ΦΕΚ 1371  παράγραφος Γ, άρθρο 5.

 

Για την ύλη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το σχολείο.