ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

logo

Το Μουσικό Σχολείο Κορίνθου (ΜΣΚ) λειτούργησε για πρώτη φορά το 2007 και είναι μοναδικό στον νομό Κορινθίας. 

Σκοπός του είναι "η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, αν τελικά επιλέξουν άλλον τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης" (ιδρυτικός νόμος 3345/2.9.1988 άρθρο 1).

Πρόκειται για ένα Δημόσιο σχολείο, στο οποίο εκτός των μουσικών μαθημάτων διδάσκονται όλα ανεξαιρέτως τα υπόλοιπα μαθήματα, όπως ακριβώς συμβαίνει στα υπόλοιπα ημερήσια γυμνάσια-λύκεια. Γι' αυτόν τον λόγο το σχολικό ωράριο επεκτείνεται στις 9 διδακτικές ώρες.

Στους μαθητές του μουσικού σχολείου παρέχεται δωρεάν σίτιση και μετακίνηση, λόγω του εκτεταμένου ωραρίου.

Στο μουσικό σχολείο διδάσκονται, πλέον των άλλων μαθημάτων, τα ακόλουθα: Ιστορία της Τέχνης, Θέατρο, Κριτική Μουσική Ακρόαση, Θεωρία και Πράξη Ευρωπαϊκής Μουσικής, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Ατομικό Όργανο Επιλογής, Πιάνο (ως υποχρεωτικό), Ταμπουράς (ως υποχρεωτικό παραδοσιακό όργανο), Χορωδία και Μουσικά Σύνολα, Μουσική Τεχνολογία.

Το μουσικό σχολείο αναπτύσσει το ταλέντο και την ευαισθησία των μαθητών, ειδικότερα σε θέματα πολιτισμού, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται και μέσα από την συμμετοχή του σε πολλές μουσικές εκδηλώσεις, σε περιβαλλοντικά προγράμματα, σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus), σε εκπαιδευτικές εκδρομές κλπ.

ΦΕΚ Λειτουργίας Μουσικων Σχολείων Αριθμ. 20923/Δ2, της 5ης-03-2021

Εσωτερικός Κανονισμός 2022-23