Αίτηση εισαγωγής μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

Ανακοινώθηκε η εγκύκλιος για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για το σχολικό έτος 2019-2020.

Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 06 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2019. Επίσης πρέπει μαζί με την αίτηση, να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλα τα Μουσικά σχολεία, πατήστε εδώ.