Πρώτη συνάντηση

Στις 15-16/12/2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη των καθηγητών από την Ολλανδία και την Αυστρία.